Điện thoại hỗ trợ:
0966200038

Mã lỗi nồi cơm Zorirushi

Ngày đăng: 10-07-2019 10:41:36

H01-H02: Sự cố tại cảm biến của nắp nồi.

H04: Vấn đề tại cảm biến nhận diện lõi nồi  (khi đã đặt lõi nồi vào mà vẫn không hoạt động)

H10: Lượng gạo hoặc không có hoặc quá ít.

E01: Việc kết nối với nồi bị ngắt.

06: Điện áp bất thường (chú ý: khi gặp lỗi này cần ngưng cấp điện cho nồi và xử lý dòng điện ngay)

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0966200038