28 lỗi của điều hòa Panasonic (Bảng mã lỗi điều hòa Mới nhất)

1.1 Điều hòa panasonic báo lỗi: 00H – Không có bất thường phát hiện

1.2 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 11H – Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.
1.3 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 12H – Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.
1.4 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 14H – Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng
1.5 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 15H – Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.
1.6 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 16H – Dòng điện tải máy nén quá thấp.

1.7 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 19H – Lỗi quạt khối trong nhà.
1.8 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 23H – Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
1.9 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 25H – Mạch e-ion lỗi
1.10 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 27H – Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.
1.11 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 28H – Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.
1.12 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 30H – Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.
1.13 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 33H – Lỗi kết nối khối trong và ngoài.
1.14 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 38H – Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ.
1.15 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 58H – Lỗi mạch PATROL
1.16 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 59H – Lỗi mạch ECO PATROL
1.17 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 97H – Lỗi quạt dàn nóng

1.18 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 97H – Nhiệt độ dàn lạnh quá cao ( chế độ sưởi ấm)
1.19 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 99H – Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. ( đóng băng )
1.20 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 11F – Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh / Sửi ấm
1.21 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 90F – Lỗi mạch Bost tăng áp cho khối Công suất ĐK máy nén

1.22 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 91F – Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.
1.23 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 93F – Lỗi tốc độ quay máy nén.
1.24 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 95F – Nhiệt độ giàn nóng quá cao.
1.25 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 96F – Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)
1.26 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 97F – Nhiệt độ máy nén quá cao.
1.27 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 98F – Dòng tải máy nén quá cao.
1.28 Điều hòa panasonic báo lỗi lỗi: 99F – Xung DC ra máy nén quá cao.

Thanh Nhã (Sưu tầm)

Trả lời

Contact Me on Zalo
0966 200 038