Bảng mã lỗi thường gặp ở máy giặt SANYO

Mã lỗi Model Mô tả lỗi

E1 ASW-U902T Trở ngại nguồn nước

E2 ASW-U902T Nước không chảy ra

E2  Nước không xả ra do đứt van xả ,hỏng van xả hoặc nghẹt van xả …

EA ASW-U902T Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board

EC  Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board

E1  Không vào nước

RA  Hư phao

U3 ASW-U902T Đặt máy không cân bằng

U4  Công tắc cửa

U4 ASW-U902T Sự cố từ công tắc đến bo mạch

U5 ASW-U902T Nắp máy mở khi ở chế độ khóa trẻ em

UA  Hư phao

UC  Công tắc cửa

UE  Không tải, mô tơ đứt dây

Phần dưới là các lỗi tổng hợp xảy ra trong khi vận hành máy giặt SANYO mà trung tâm bảo hành ghi nhận lại được:

Máy giặt sanyo 9kg inverter ASW- D900HT giặt xong khi bắt đầu xả nước thì báo lỗi E9-04

E9-04– Sửa chữa :Thay tụ lọc nguồn trên mạch inveter

E9-08Máy giặt sanyo D90vt lỗi E9-08 hỏng mạch công suất hoặc kẹt

E9-20 Máy giặt sanyo 9kg inverter ASW- D900HT lỗi E9-20

– Khắc phục : Ẩm zắc nguồn từ main inveter xuống động cơ hoặc hỏng mạch máy giặt Sanyo inverter hoặc hỏng động cơ.

E9-40 Máy Giặt Sanyo D80VT bị lỗi E9-40 lỗi chung cho phần kết nối và kiểm soát động cơ.

– Lỗi phần sensor hall báo về VXL ( dân dã gọi là lỗi đếm từ)

– Chết IC điều khiển động cơ=> hall cũng k báo về VXL

E4-20 Máy giặt Sanyo lỗi E4-20

– Kiểm tra: Đường truyền cs có vấn đề,điện áp yếu,không có điẹn áp,lỗi kết nối thông tin

E0-40 lỗi đếm từ :Đo áp 5v cho đếm có đủ không, moto không quay hoặc nhông không chuyển vị trí cũng gây lỗi E0-40

 EA Máy giặt sanyo D900ht Báo Lỗi EA-Hỏng IC công suất stk621-015b1

 ED máy giặt sanyo inverter ASW -D900vt lỗi ED

 EDMáy Giặt Sanyo invecter D900ZT lỗi ED đã thay mạch nhưng vẫn bị lỗi ED –> kiểm tra mạch điều khiển công  tắc từ –> cuối cùng kiểm tra trục là phương án cuối

Máy giặt sanyo f680ht bị báo lỗi U3 khi vắt

U3 U4 Máy Giặt Sanyo inverter D900HT lỗi U3 U4 sau khi đấu tắt công tắc cửa vẫn lỗi U3 —> kiểm tra vòng bi 1 chiều —> đã hỏng –> dòng cao kẹt lồng giặt do đó vẫn lỗi U3 . Khắc phục sửa chữa  thay vòng bi 1 chiều máy giặt là OK –> Đã test thành công

 E8 Máy Giặt Sanyo lỗi E8 lỗi trục ly hợp kẹt động cơ

 Máy giặt Sanyo ASW-F72HT không xả nước ở bước Xả

máy giặt sanyo ASW-90S1T không ấn đc start

 Máy Giặt Sanyo lỗi chế độ XẢ VẮT thì máy báo nỗi các đèn đều nháy

 Kiếm tra:

 1 – Cái cửa máy bạn chưa đóng – Lý do an toàn cho người sử dụng!

 2 – Khi chạy nửa chừng dừng lại báo là do lệch trọng tâm lồng – Lý do an toàn cho máy!

 3 – Công tắc cánh cử bị kém tiếp xúc do mô-ve – Mở ra, đánh sạch lại cái Công-tắc cánh cửa là … Ok!

 máy giặt sanyo-asw-s80vt không lên nguồn

 máy giặt sanyo ko cấp nguồn xuống van cấp nước

Cập nhật thêm…

Máy Giặt sanyo asw-u780ht không lên nguồn

Máy giặt sanyo đèn nháy liên tục không rõ nguyên nhân –> Kiểm tra đường điện chuột cắn—> kiểm tra phao nước

Máy Giặt sanyo aws s70s1t  lỗi nước cấp vào giặt dc 1 lúc rồi cấp tiếp,rồi giặt lại cấp đến khi đầy luôn –> kiểm tra phao và dây dẫn hơi vào phao —-> thay van áp lực

Mã lỗi Model Mô tả lỗi

E1 ASW-U902T Trở ngại nguồn nước

E2 ASW-U902T Nước không chảy ra

E2  Nước không xả ra do đứt van xả ,hỏng van xả hoặc nghẹt van xả …

EA ASW-U902T Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board

EC  Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board

E1  Không vào nước

RA  Hư phao

U3 ASW-U902T Đặt máy không cân bằng

U4  Công tắc cửa

U4 ASW-U902T Sự cố từ công tắc đến bo mạch

U5 ASW-U902T Nắp máy mở khi ở chế độ khóa trẻ em

UA  Hư phao

UC  Công tắc cửa

UE  Không tải, mô tơ đứt dây

Phần dưới là các lỗi tổng hợp xảy ra trong khi vận hành máy giặt SANYO mà trung tâm bảo hành ghi nhận lại được:

Máy giặt sanyo 9kg inverter ASW- D900HT giặt xong khi bắt đầu xả nước thì báo lỗi E9-04

– Sửa chữa :Thay tụ lọc nguồn trên mạch inveter

Máy giặt sanyo 9kg inverter ASW- D900HT lỗi E9-20

– Khắc phục : Ẩm zắc nguồn từ main inveter xuống động cơ hoặc hỏng mạch máy giặt Sanyo inverter hoặc hỏng động cơ.

Máy giặt Sanyo lỗi e4- 20

– Kiểm tra: Đường truyền cs có vấn đề,điện áp yếu,không có điẹn áp,lỗi kết nối thông tin

Máy giặt sanyo D900ht Báo Lỗi EA

-Hỏng IC công suất stk621-015b1

Máy giặt sanyo 9kg inverter ASW- D900HT: 

– Giặt xong khi bắt đầu xả nước thì báo lỗi E9-04: Thay tụ lọc nguồn trên mạch inverter

– Lỗi E9-20: Ẩm zắc nguồn từ main inverter xuống động cơ hoặc hỏng mạch máy giặt Sanyo inverter hoặc hỏng động cơ.

Máy giặt Sanyo 9kg inverter ASW-D900HT

Máy giặt sanyo D900ht:

– Lỗi e4- 20: Kiểm tra: Đường truyền có vấn đề,điện áp yếu, không có điện áp, lỗi kết nối thông tin

– Lỗi EA: Hỏng IC công suất stk621-015b1

Máy giặt sanyo inverter ASW -D900vt lỗi ED

Máy giặt sanyo f680ht bị báo lỗi u3 khi vắt

Máy giặt Sanyo ASW-F72HT không xả nước ở bước Xả

Máy giặt sanyo ASW-90S1T không ấn đc start

Máy Giặt Sanyo lỗi chế độ XẢ VẮT thì máy báo nỗi các đèn đều nháy

Kiếm tra:

1 – Cái cửa máy bạn chưa đóng – Lý do an toàn cho người sử dụng!

2 – Khi chạy nửa chừng dừng lại báo là do lệch trọng tâm lồng – Lý do an toàn cho máy!

3 – Công tắc cánh cử bị kém tiếp xúc do mô-ve – Mở ra, đánh sạch lại cái Công-tắc cánh cửa là 

Máy giặt Sanyo ASW-S80VT(H)

Máy giặt sanyo-asw-s80vt không lên nguồn

Máy giặt sanyo D90vt lỗi E9-08 hỏng mạch công suất

Máy Giặt Sanyo lỗi E8 lỗi trục ly hợp kẹt động cơ

Máy Giặt Sanyo inverter D900HT lỗi U3 U4 sau khi đấu tắt công tắc cửa vẫn lỗi U3: Kiểm tra vòng bi 1 chiều đã hỏng, dòng cao kẹt lồng giặt do đó vẫn lỗi U3. 

Cách khắc phục sửa chữa thay vòng bi 1 chiều máy giặt 

Máy Giặt Sanyo D80VT bị lỗi E9-40 lỗi chung cho phần kết nối và kiểm soát động cơ.

– Lỗi phần sensor hall báo về VXL (lỗi đếm từ)

– Chết IC điều khiển động cơ

Máy Giặt Sanyo invecter D900ZT lỗi ED đã thay mạch nhưng vẫn bị lỗi ED, kiểm tra mạch điều khiển công tắc từ, cuối cùng kiểm tra trục là phương án cuối.

Máy giặt sanyo đèn nháy liên tục không rõ nguyên nhân: Kiểm tra đường điện chuột cắn, kiểm tra phao nước

Máy Giặt sanyo aws s70s1t lỗi nước cấp vào giặt dc 1 lúc rồi cấp tiếp, rồi giặt lại cấp đến khi đầy luôn, sau đó kiểm tra phao và dây dẫn hơi vào phao, thay van áp lực

máy giặt sanyo inverter ASW -D900vt lỗi ED

Máy giặt sanyo f680ht bị báo lỗi u3 khi vắt

 Máy giặt Sanyo ASW-F72HT không xả nước ở bước Xả

máy giặt sanyo ASW-90S1T không ấn đc start

 Máy Giặt Sanyo lỗi chế độ XẢ VẮT thì máy báo nỗi các đèn đều nháy

 Kiếm tra:

 1 – Cái cửa máy bạn chưa đóng – Lý do an toàn cho người sử dụng!

 2 – Khi chạy nửa chừng dừng lại báo là do lệch trọng tâm lồng – Lý do an toàn cho máy!

 3 – Công tắc cánh cử bị kém tiếp xúc do mô-ve – Mở ra, đánh sạch lại cái Công-tắc cánh cửa là … Ok!

 máy giặt sanyo-asw-s80vt không lên nguồn

 máy giặt sanyo ko cấp nguồn xuống van cấp nước

Máy giặt sanyo D90vt lỗi E9-08 hỏng mạch công suất

Cập nhật thêm…

Máy Giặt Sanyo lỗi E8 lỗi trục ly hợp kẹt động cơ

Máy Giặt Sanyo inverter D900HT lỗi U3 U4 sau khi đấu tắt công tắc cửa vẫn lỗi U3 —> kiểm tra vòng bi 1 chiều —> đã hỏng –> dòng cao kẹt lồng giặt do đó vẫn lỗi U3 . Khắc phục sửa chữa  thay vòng bi 1 chiều máy giặt là OK –> Đã test thành công

Máy Giặt Sanyo D80VT bị lỗi E9-40 lỗi chung cho phần kết nối và kiểm soát động cơ.

– Lỗi phần sensor hall báo về VXL ( dân dã gọi là lỗi đếm từ)

– Chết IC điều khiển động cơ=> hall cũng k báo về VXL

Note: lỗi đếm từ :Đo áp 5v cho đếm có đủ không, moto không quay hoặc nhông không chuyển vị trí cũng gây lỗi E0-40

Máy Giặt Sanyo invecter D900ZT lỗi ED đã thay mạch nhưng vẫn bị lỗi ED –> kiểm tra mạch điều khiển công  tắc từ –> cuối cùng kiểm tra trục là phương án cuối

Máy Giặt sanyo asw-u780ht không lên nguồn

Máy giặt sanyo đèn nháy liên tục không rõ nguyên nhân –> Kiểm tra đường điện chuột cắn—> kiểm tra phao nước

Máy Giặt sanyo aws s70s1t  lỗi nước cấp vào giặt dc 1 lúc rồi cấp tiếp,rồi giặt lại cấp đến khi đầy luôn –> kiểm tra phao và dây dẫn hơi vào phao —-> thay van áp lực.

Trả lời

Contact Me on Zalo
0966 200 038