Mã lỗi máy giặt nội địa Nhật Bản các loại

May giat Toshiba TW Q740LS

Một số mã lỗi máy giặt Hitachi, National, Sharp, Toshiba. Do vốn từ còn hạn hẹp nên từ ngữ dịch “hơi thô”, mong các bạn thông cảm, một số lỗi hơi khó diễn đạt nên mình vẫn để tiếng Anh. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi máy giặt bị lỗi.

A-Máy giặt-TOSHIBA  “With water anomaly at the start of drying.

C01-Máy giặt-HITACHI-C1  ” không cấp đủ nước,nguồn nước,áp lực nước,dây điện từ board đến valve nước.

C01-MÁY GIặT-SHARP  “Truyền thông báo lỗi.

C02-Máy giặt-HITACHI-C2  “ko xã hết nước.

C02-MÁY GIặT-SHARP  “Cảm biến mức nước bất thường.

C03-MÁY GIặT-SHARP  “Phiếu nước rò rỉ

C04-Máy giặt-HITACHI-C4  “Unbalanced abnormalities.

C04-MÁY GIặT-SHARP,C04-MÁY GIặT-SHARP  “Bất thường tràn. Kiểm tra van nước, mực nước cảm biến.

C05-Máy giặt-HITACHI-C5  “Abnormal pause.

C05-MÁY GIặT-SHARP  “không xoay thùng giặt do một bất thường

C06-Máy giặt-HITACHI-C6  “Abnormally dry.

C06-MÁY GIặT-SHARP  “lỗi sấy

C07-MÁY GIặT-SHARP  “C07 lỗi nóng khô Nhiệt độ nước khi rửa nhiệt độ là không đúng (không cao)lỗi sấy

C08-Máy giặt-HITACHI-C8  “không khóa được nắp,coi đóng nắp chưa,kiểm tra công tắc cửa

C08-MÁY GIặT-SHARP  “sấy nhiệt độ không tăng

C09-Máy giặt-HITACHI-C9  “Futarokku abnormality. Futarokku can not be released.

C09-MÁY GIặT-SHARP  ”  lỗi nhiệt độ ( nhiệt độ nước)

C10-MÁY GIặT-SHARP  “(khô) lượng nhiệt điện trở xấu C10

C11-MÁY GIặT-SHARP  “(khô) xấu thermistor khí thải C11

C12-MÁY GIặT-SHARP  “error cold C12 thermistor

C13-MÁY GIặT-SHARP  “switch power failure C13

C14-MÁY GIặT-SHARP  “Hall IC error C14

C15-MÁY GIặT-SHARP  “C15 brake resistor error

C16-Máy giặt-HITACHI  “Filter out lint.

C16-MÁY GIặT-SHARP  “LỖI KHÓA NẮP, CỬA CỦA MÁYcông suất ngăn trái bị quá nhiệt

C17-Máy giặt-HITACHI  “Lint filter clogging.

C17-MÁY GIặT-SHARP  “C17 without entering the clutch

C2-C02-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal drainage.

E3-Máy giặt-HITACHI,,C3 ,,,,,,,,,,”Open the lid abnormality.

C5-C05-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal pause.

C6-C06-Máy giặt-HITACHI  “Abnormally dry.

C7-Máy giặt-HITACHI  “Communication error.

C8-C08-Máy giặt-HITACHI  “Futarokku abnormality. Can not Futarokku.

C9-C09-Máy giặt-HITACHI  Futarokku abnormality. Futarokku can not be released

CC-Máy giặt-HITACHI,CC-Máy giặt-HITACHI  “Creamer abnormal detergent.

CL-MÁY GIặT-NATIONAL-U99  “Child Lock behavior

CP-Máy giặt-HITACHI  “Slip bath water pump. Abnormal water bath water.

E01-MÁY GIặT-SHARP  “Abnormal water supply ,Nước bất thường. Van cấp nước, kiểm tra van cấp nước

E02-MÁY GIặT-SHARP,E02-MÁY GIặT-SHARP  “Không thể mất nước. Kiểm tra việc chuyển đổi nắp. Bất thường bên ngoài khóa cửa.Can not be dehydration, lid switch replacement

E03-MÁY GIặT-SHARP  “drainage anomaly, bất thường hệ thống thoát nước. Thoát nước động cơ, kiểm tra bộ lọc lint.

E04-MÁY GIặT-SHARP  “detection unbalanced E04 (eliminated uneven)

E06-MÁY GIặT-SHARP,E06-MÁY GIặT-SHARP  ”

E1-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal drainage.

E10-MÁY GIặT-SHARP  ”

E11-MÁY GIặT-SHARP  “overcurrent detection voltage anomaly detection E11

E12-MÁY GIặT-SHARP  “E12 high temperature

E14-MÁY GIặT-SHARP  “detergent bad E14 (lid detergent)

E15-MÁY GIặT-SHARP  “poor detergent E15

E17-MÁY GIặT-SHARP  “E17 dư thừa hiện tại hoặc điện áp bất thường

E18-MÁY GIặT-SHARP  “E18 IPM temperature anomaly

E19-MÁY GIặT-SHARP  “can not be dehydration E19

E20-MÁY GIặT-SHARP  “E20 motor temperature anomaly

E21-MÁY GIặT-SHARP,E21-MÁY GIặT-SHARP  “E21 Futarokku abnormality (abnormal lid lock solenoid)

E21-Máy giặt-TOSHIBA-E2  “Open lid abnormality. Determined that the lid is open.

E22-MÁY GIặT-SHARP  “axis exchange HK / or abnormal Idoutai clutch solenoid switching clutch E22

E22-Máy giặt-TOSHIBA  “Open detergent abnormal cases, an abnormal opening in the lid. Operating safety lever detection.

E23-MÁY GIặT-SHARP  “Temperature anomaly ultrasonic vibrator.

E24-MÁY GIặT-SHARP,E24-MÁY GIặT-SHARP  ”

E26-MÁY GIặT-SHARP  “Over-drying capacity.

E3-Máy giặt-HITACHI-C3  “Open the lid abnormality.

E3-Máy giặt-TOSHIBA  “Unbalanced abnormalities. Eliminated uneven clothing inspection.

E4-Máy giặt-TOSHIBA  “Heater current anomaly.

E5,E51-Máy giặt-TOSHIBA Water anomaly. Water level sensors, check drain valve.

E51-Máy giặt-TOSHIBA-E5  “Water anomaly. Water level sensors, check drain valve.

E52-Máy giặt-TOSHIBA,E52-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormally hot water supply.

E6-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormality of the motor current.

E7-Máy giặt-TOSHIBA,E7-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal rotation of the motor.

e71-Máy giặt-Toshiba  “Ic nho hoac moto bo pha

E8-Máy giặt-TOSHIBA  “Voltage of the motor abnormality.

E91,E92-Máy giặt-TOSHIBA,E9 ,,,,,,,,,,”Abnormal water leakage. Abnormal water level.

E91-E92-Máy giặt-TOSHIBA-E9,E91-E92-Máy giặt-TOSHIBA-E9  “Abnormal water leakage. Abnormal water level.

E93-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal clogging foam sensor.

E94-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal pressure sensor. Bubble detection sensor error.

EA-MÁY GIặT-SHARP  “EA abnormal water bath water

EA-Máy giặt-TOSHIBA  “The supply voltage is abnormal.

Eb-Máy giặt-TOSHIBA  “Auto-off anomaly.

Ec-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal clutch.

EH-Máy giặt-TOSHIBA  “Thermistor abnormality.

EP-MÁY GIặT-SHARP  “bath water supply abnormality EP

EP-Máy giặt-TOSHIBA  “Pump abnormality.

F-Máy giặt-TOSHIBA  “Overload detection during drying.

F1,F01-Máy giặt-HITACHI,F0 ,,,,,,,,,,”Abnormal water level sensor

F2-Máy giặt-HITACHI,,F0 ,,,,,,,,,,”Triac abnormality of the motor.

F03-Máy giặt-HITACHI-F3  “Abnormality of the heater thermistor.

F04-Máy giặt-HITACHI-F4  “Thermistor abnormality of the fan.

F05-Máy giặt-HITACHI-F5  “Thermistor abnormality of the board.

F06-Máy giặt-HITACHI-F6  “Motor abnormality drainage.

F1-F01-Máy giặt-HITACHI-F0  “Abnormal water level sensor

F2-Máy giặt-HITACHI-F0  “Triac abnormality of the motor.

F3,F03-Máy giặt-HITACHI”  “Abnormality of the heater thermistor.

F04-Máy giặt-HITACHI “Thermistor abnormality of the fan.

F5,F05-Máy giặt-HITACHI”  “Thermistor abnormality of the board.

F06-Máy giặt-HITACHI”  “Motor abnormality drainage.

F7-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal heater relay.

F8-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal clutch.

F9-Máy giặt-HITACHI  “Fan failure.

Fb-Máy giặt-HITACHI  “Controller abnormality. 2 relay welding.

Fc-Máy giặt-HITACHI  “Controller abnormality. A relay welding.

Fd-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal clutch.

FE-Máy giặt-HITACHI  “Pulsators abnormality lock.

Fh-Máy giặt-HITACHI  “Motor abnormality drainage.

FP-Máy giặt-HITACHI  “Bath pump abnormality.

H-Máy giặt-TOSHIBA  “Press the pause at a high temperature drying.

h01-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố cảm ứng mực nước ( water sensor)

H02 Power to the motor to detect the non-energization of the motor stroke

h04-  Máy giặt-na-inv,h04-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố về rơ-le, đoản mạch điện

h05-  Máy giặt-NATIONAL”kiểm tra ic nhớ ở bảng mạch điều khiển.

,*      Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố về bộ nhớ,,,,

H06-MÁY GIặT-NATIONAL  Display controller and load side does not adapt

h07-  Máy giặt-NATIONAL”cảm biến, bộ đếm ở động cơ chính.

Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,”sự cố cảm ứng xoay, đếm.”,,,,

H08-MÁY GIặT-NATIONAL  “Microcomputer memory abnormality. If you can not read memory in the controller. Replacing the controller for the load.

h09-  Máy giặt-NATIONAL”dây dẫn bi đứt, xem hiển thị và bảng mạch điều khiển, nguồn điện…

h10-  Máy giặt-NATIONAL”bộ phận cảm ứng làm nóng

,*      Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố cảm ứng làm nóng,,,,

h100-  Máy giặt-NATIONALdoreinponpu thoát nước, filter, hoos bên trong đơn vị HP

Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố doreinponpu thoát nước,,,,

h101-  Máy giặt-NATIONALbơm thoát nước

h11-  Máy giặt-NATIONALbộ phận cảm ứng hút gió)TH1)

H12-MÁY GIặT-NATIONAL,H12-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

h15-  Máy giặt-na-inv,h15-  Máy giặt-NATIONAL”bộ phận cảm ứng làm mát(TH2)

Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố cảm ứng cảm ứng làm mát,,,,

h17-  Máy giặt-na-inv,h17-  Máy giặt-NATIONAL”bộ phận cảm ứng nước nóng

H19-MÁY GIặT-NATIONAL  “Malfunction of the microcontroller load

h21-  Máy giặt-na-inv,h21-  Máy giặt-NATIONAL”cảm ứng mức nước (water level)

h23-  Máy giặt-NATIONAL”chế độ làm nóng nước, cầu chì độ nóng

H24-MÁY GIặT-NATIONAL,H24-MÁY GIặT-NATIONAL  Drying heater circuit malfunction. If the heater is energized in a dry non-stroke, stroke in the drying heater is not energized. Omission of the connector, make sure to contact failure. Check fuse temperature. Heater burnout, the lead wire.

h25-  Máy giặt-NATIONAL”mô tơ bánh răng (gear motor)_

H26-MÁY GIặT-NATIONAL  Geared motor for abnormal clutch.

h27-  Máy giặt-NATIONAL”doorlock switch

H28-MÁY GIặT-NATIONAL,H28-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

h29-  Máy giặt-na-inv,h29-  Máy giặt-NATIONAL”quạt làm mát( fan)

H30-MÁY GIặT-NATIONAL,H30-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H31-MÁY GIặT-NATIONAL,H31-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H32-MÁY GIặT-NATIONAL,H32-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H33-MÁY GIặT-NATIONAL,H33-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H34-MÁY GIặT-NATIONAL,H34-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H35-MÁY GIặT-NATIONAL,H35-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H36-MÁY GIặT-NATIONAL,H36-MÁY GIặT-NATIONAL  “Mist water level sensor circuit malfunction. 2 If the water level sensor circuit is shorted or open mist during operation. Omission of the connector, make sure to contact failure. Disconnection of the lead wire

H37-MÁY GIặT-NATIONAL,H37-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

h38-  Máy giặt-na-inv,h38-  Máy giặt-NATIONAL”cảm ứng bọt 2

h39-  Máy giặt-na-inv,h39-  Máy giặt-NATIONAL”cảm ứng bọt 1

H40-MÁY GIặT-NATIONAL,H40-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

h41-  Máy giặt-na-inv,h41-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố cảm ứng rung

H42-MÁY GIặT-NATIONAL,H42-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H43-MÁY GIặT-NATIONAL,H43-MÁY GIặT-NATIONAL  “Máy giặt NATIONAL   *      Máy giặt

H44-MÁY GIặT-NATIONAL,H44-MÁY GIặT-NATIONAL  “Abnormal abnormal vibration. Dehydration during and after operation, reached the number of revolutions Once set, if the rotation was decreased by more than 100r/min. Mekamota exchange. Exchange load-side controller

H45-MÁY GIặT-NATIONAL,H45-MÁY GIặT-NATIONAL  “Nanoe abnormality. If you did not work in leg nanoe nanoe behavior. Exchange controller for nanoe

H46-MÁY GIặT-NATIONAL,H46-MÁY GIặT-NATIONAL  “Light sensor failure

H47-MÁY GIặT-NATIONAL,H47-MÁY GIặT-NATIONAL  “Electrode sensor failure.

H48-MÁY GIặT-NATIONAL,H48-MÁY GIặT-NATIONAL  “Thermistor abnormality plate P. Abnormal history to memory in the controller for the load when the thermistor is shorted or open (the broadcast is not abnormal) exchange load-side controller.

H49-MÁY GIặT-NATIONAL,H49-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H50-MÁY GIặT-NATIONAL,H50-MÁY GIặT-NATIONAL  “Boost when the boost control circuit malfunction, replacement controller lasted more than three minutes if the load side is abnormal signal from the overcurrent protection circuit.

h51-  Máy giặt-na-inv,h51-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố quá tải

h52-  Máy giặt-na-inv,h52-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố điện áp cao

h53-  Máy giặt-na-inv,h53-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố điện áp thấp

H54-MÁY GIặT-NATIONAL,H54-MÁY GIặT-NATIONAL  “Controller in the short relay (load side)

h55-  Máy giặt-na-inv,h55-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố mạch điện quá dòng điện (bộ biến tần 1)_

h56-  Máy giặt-na-inv,h56-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố mạch điện quá dòng điện (bộ biến tần 2)

h57-  Máy giặt-na-inv,h57-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố nguồn điện giảm từ

h58-  Máy giặt-na-inv,h58-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố nguồn điện giảm từ

h59-MÁY GIặT-NATIONAL,h59-MÁY GIặT-NATIONAL  “Loi phan quat say

h59-  Máy giặt-na-inv,h59-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố quay mô tơ quạt làm khô

H60-MÁY GIặT-NATIONAL,H60-MÁY GIặT-NATIONAL  “Leakage detection circuit fails to work correctly

H61-MÁY GIặT-NATIONAL,H61-MÁY GIặT-NATIONAL  “If you detect a leak

H62-MÁY GIặT-NATIONAL,H62-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

h63-  Máy giặt-na-inv,h63-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố khởi động basuponpu(máy bơm?)

H64-MÁY GIặT-NATIONAL,H64-MÁY GIặT-NATIONAL  “Short of the relay detects a power supply 2

H65-MÁY GIặT-NATIONAL,H65-MÁY GIặT-NATIONAL  “Open, short circuit heater relay

H66-MÁY GIặT-NATIONAL,H66-MÁY GIặT-NATIONAL  “Open, a short circuit of the heater

H67-MÁY GIặT-NATIONAL,H67-MÁY GIặT-NATIONAL  “Open, short circuit of the heater 2

H68-MÁY GIặT-NATIONAL,H68-MÁY GIặT-NATIONAL  “Abnormally short relay mist. If the relay is shorted mist. Replacing the controller for the mist.

H69-MÁY GIặT-NATIONAL,H69-MÁY GIặT-NATIONAL  “Mist abnormality open relay. If the relay is opened mist. Replacing the controller for the mist.

H70-MÁY GIặT-NATIONAL,H70-MÁY GIặT-NATIONAL  ”

H71-MÁY GIặT-NATIONAL,H71-MÁY GIặT-NATIONAL  “Demagnetizing current abnormal circulating pump.

h81-  Máy giặt-na-inv,h81-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố quay máy nén khí

Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố quay máy nén khí,,,,

h82-  Máy giặt-na-inv,h82-  Máy giặt-NATIONAL”bản mạch HP, đơn vị HP

Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố bảo vệ nguồn điện tổng,,,,

h84-  Máy giặt-NATIONAL”bản mạch HP

,*      Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố bảo vệ điện áp DC,,,,

H85-MÁY GIặT-NATIONAL,H85-MÁY GIặT-NATIONAL

h86-  Máy giặt-NATIONAL”mô tơ quạt làm khô, dẫn khí ra ngoài, đơn vị HP

Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố độ nóng hút đẩy khí,,,,

h87-  Máy giặt-NATIONAL”mô tơ quạt làm khô, dẫn khí ra ngoài

h88-  Máy giặt-na-inv,h88-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố chế độ kiểm tra loại bỏ khí gas

Trả lời

Contact Me on Zalo
0966 200 038